شماره ۱۵۶ نشریه دانشجویی «فتح خون» منتشر شد.

در این شماره از نشریه دانشجویی«فتح خون»، به بررسی زن ایرانی- اسلامی به عنوان اولین مانع غربی سازی، پرداخته شده است، همچنین مطالبی دیگر مثل وصیت نامه شهید خلیلی نیز در این شماره آمده است.

✔ در این شماره می‌خوانید:

? سرمقاله: اولین مانع غربی سازی؛ زن ایرانی_اسلامی
? گوهرشاد زنده است
? اقتصاد رأس امور است
? حجاب در برابر خنجر
? فقط آزادگان را یارای امر به معروف است
? منیژه منم دخت افراسیاب
? و….

دریافت فتح ۱۵۶