پس از رسانه ای شدن ماجرای پیشنهاد رشوه ٩٠٠ میلیونی دراویش گنابادی به پدر شهید حدادیان برای بازگشایی مراکز و خانقاه های این فرقه و ایستادگی پدر شهید در مقابل آنها و رسواسازی این فرقه انحرافی جنایتکار، بسیجیان دانشگاه امام صادق (ع) با حاضر شدن در کنار مزار این شهید مظلوم و نشستن پای درد و دل این پدر شهید، از مواضع انقلابی ایشان در نشان دادن چهره پلید این فرقه انحرافی تقدیر کردند.