تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «در کمین گل سرخ»

«این نمونه‌ی جالب و بی‌سابقه‌ای است از گزارش جنگ در ضمن داستان شیرین زندگی یکی از شخصیت‌های آن. آن‌را یکسره مطالعه کردم (تا ۸۴/۶/۷) زیبا و هنرمندانه نوشته شده است. با بسیاری از حوادث آن کاملاً آشنایم. البته بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز مطالب بسیاری از آنچه مربوط به این شهید عزیز است ناگفته مانده است. و این طبیعی است.
البته برجستگی‌های شخصیت شهید صیاد شیرازی را در نوشته و کتاب به درستی نمی‌توان نشان داد او حقاً نمونه‌ای از یک ارتشی مومن و شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او.» – ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

دفتر امور شهدای گردان عاشورای بسیج دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌کند: مسابقه کتابخوانی «در‌ کمین‌ گل‌ سرخ»
در تابستان ۹۸، با «درکمین گل سرخ» در خاطرات شهید صیاد شیرازی غرق شوید. مسابقه کتابخوانی این کتاب همراه با جوایز ارزنده پس از تابستان برگزار خواهد شد.

 

https://ble.im/shohada_basijisu

https://ble.im/gordanisu