بسم رب الشهدا
جلسه حکایت روستاها و کشاورزی، در شعاع آبادی، در روز دوشنبه مورخ 17 دی ماه 1397 با حضور آقای رضاپور دبیر شورای راهبردی باشگاه کشاورزان جوان برگزار شد.

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه:

جلسه حکایت روستاها و کشاورزی در روز دوشنبه مورخ 17 دی ماه 1397
با حضور آقای رضاپور، دبیر شورای راهبردی باشگاه کشاورزان جوان
♦️ثروتمندترین مردم برخی کشورها در سواحل آن کشورها زندگی می کنند؛ پتانسیل‌های موجود کشورهای همجوار دریا استفاده از آب‌های غیر متعارف در تجارت، گلخانه، مثل کشور اسپانیا، و یا گردشگری، مثل شهر آنتالیا(با نگاه اسلامی)،انرژی‌های تجدیدپذیر مثل کشور بریتانیا، کشاورزی و صیادی است؛ اهمیت این مسئله چنان است که برخی کشورها وزارت دریا دارند.
♦️در کشور ایران 2300 کیلومتر ساحل در جنوب کشور و 700 کیلومتر ساحل در شمال کشور داریم.
♦️هر منطقه ای در مدار 32 درجه قرار بگیرد می‌تواند غذای بسیاری از افراد را فراهم کند؛ که در کشور ما شامل شمال سیستان، استان خوزستان و جیرفت می‌شود که ظرفیت خوبی برای تامین غذا است؛ برای مثال، اگر برخورد مناسبی با استان خوزستان انجام گیرد می تواند غذای 450 میلیون نفر را فراهم کند.

♦️در ایران بحران کمبود آب نداریم بلکه بحران مدیریت منابع آب وجود دارد، به طوری که منابع استراتژیک آبی داریم.
♦️سامان یافتن مسئله کشاورزی، مسئله حاشیه نشینی، مسائل کشور و مسائل امنیت با سامان یافتن مسئله روستا انجام می گیرد؛ به طور کلی باید به جای توجه به معلول ها سراغ علت برویم.
♦️در صورتی که حدود 65 دستگاه وارد مسئله روستا شدند ولی نتوانسته اند برنامه ای مناسب برای روستا داشته باشند.
♦️آباد شدن روستاها وابسته به خواستن خود اهالی روستا است با توجه به آیه قران کریم که می فرماید: (إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)[سوره رعد آیه11] که این نگاه، نگاه درون‌زا است که انگیزه‌های درونی‌را برمی‌انگیزد.
♦️پیشرفت روستا باید در تمامی زمینه‌ها انجام گیرد، چون روستا یک موجود زنده است و این طور مناسب نیست که یک قسمت آن بدون رشد قسمت دیگر بزرگ شود.
♦️برای پیشرفت روستا نباید دنبال یک مدل خاص برای هرروستا باشیم. در حال حاضر 33هزار روستا داریم و هر روستا به مثابه یک کشور کوچک است لذا هر روستا یک مدل خواهد داشت که با تعدد مدل ها روبه رو خواهیم شد. لذا ایجاد هر الگو و مدل توسط افراد آن روستا باید صورت بگیرد.
♦️پیشرفت روستا توسط خود افراد روستا انجام میگیرد زیرا:1-اطلاعات روستا را در اختیار دارند 2-مسائل اجتماعی روستا خویش را می‌دانند اما این‌ها کافی نیست و باید نرم‌افزار فکری در اختیار افراد روستایی قرار دهیم تا توانمند شوند به عبارت دیگر تابعی تعریف می‌کنیم برای توانمندی روستاها در حالی که ورودی ها و خروجی‌های متفاوتی دارند.
♦️سازمان های مردم نهاد در مدیریت تفکر و نگرش و زمان توانمند باشند که این الگوی سازمان های مردم نهاد است.
♦️مسائل امروزه روستا مرتبط با برنامه ریزی استعمار انگلیس در سال 1297 برای کشور ما می‌باشد؛ که 30 سال اول بسترسازی و 30 سال دوم گرفتن نهال از جامعه ایران و 30 سال سوم ثمره دادن این درخت بود که نتیجه‌ی آن حاشیه نشینی در شهرها و از دست دادن بهره‌مندان کشاورزی بود؛ به طوری‌که امروزه میانگین بهره برداران کشاورزی 58 سال می باشد که ناشی از عدم آموزش برای بهره برداری کشاورزی به روستاییان است که منجر به وابستگی ایران در محصولات مصرفی و واردات آن از کشورهای استعمارگر شد که برای حل این مشکل باید این ساختتار از بین برود.

♦️قبل از ملی شدن منابع طبیعی، عشایر و روستاییان و کشاورزان نسبت به منابع طبیعی نوعی تعصب داشتند اما ملی شدن منابع طبیعی این رویه را از بین برد.
♦️خرده مالکی به شرط داشتن برنامه فرصت است و با حذف قید برنامه تبدیل به تهدید می شود لذا می توان با اصلاح مسئله های اجتماعی مسئله خرده مالکی را حل کرد؛ می توان از نتایج آن به افزایش سطح زیر کشت اشاره کرد. لذا برنامه ریزی در نظام اقتصادی بر مبنای نظام اجتماعی می باشد.
پایان