با توجه به مسائل و اخباری که در زمینه ی پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی به گوش می رسد اقتصاددانان را به این فکر وا می دارد که این کشور با وجود جنگ های طولانی مدت و از بین رفتن زیرساخت های آن چگونه به این سازمان پیوسته است؟

ابته باید گفت این موقعیت بهترین فرصت برای ایجاد بدنه ی اقتصادی این کشور بر اساس ساختار نولیبرالی و عمل کردن به تک تک دستورالعمل های این سازمان است.

یکی از اولین اقدامات افغانستان بعد از ورود به این سازمان، ایجاد تعرفه بر واردات زعفران و پیاز آن در این کشور است و هدف از آن رسیدن به کیفیت های برتر جهانی می باشد

حال سوال اینجاست چرا زعفران؟ چرا از اولین اقدامات این کشور در محصول زعفران است جدای از برخی ویژگی ها مثل زودبازده بودن و سودآوری مناسب باید توجه کرد که زعفران یکی از محصولاتی است که ارز آوری مناسبی را بخصوص از کشور های اروپایی برای ما به ارمغان آورده است و این کشور از لحاظ آب و هوایی به مناطق زعفرانی ما یعنی استان خراسان نزدیک است و چون با ورود به این سازمان رایزنی های تجاری مناسب تری نسبت به ما کسب می کنند و موقعیت زعفران ما را به دلیل نبود بسته بندی های مناسب ، رایزنی های تجاری صحیح در سطح جهان می گیرند.

ما می بایست با ارتقاء سطح کیفیت زعفران، توسعه کشت، ایجاد بسته بندی های مناسب برای بالا بردن ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف برای این محصول گوی سبقت را از رقیبان خود در آینده بگیریم و جایگاه خود را به عنوان یک صادرکننده ی طلای سرخ تثبیت کنیم.

البته همیشه باید مراقب باشیم در این گونه رقابت ها و معطوف شدن توجه ما به بازارهای خارجی، باعث فداشدن بازارهای داخلی نشود زیرا هدف از این کار ها بالا بردن سطح رفاه مردم در داخل کشور است.

امیر کارگر
واحد جهاداقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)