دکترفیاض فارغ التحصیل رشته ی مردم شناسی دانشگاه تهران و استاد برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در جلسه ای تحت عنوان عصرشناسی که در دانشکاه امام صادق برگزار شد، در چند محور سخنان حود را بیان کردند محور اول: در این محور ایشان به بیان الزامات تحصیل علم و مهارات های دانشجویی پرداختند و توصیه های مهم و دلسوزانه خویش را با دانشجویان درمیان گذاشتند. آقای دکتر فیاض با گوش زد کردن سرعت گذار عمرو فرصت جوانی فرمودند دانشجویان باید این دوره از زندگی که سرشار از انرژی و شادابی هست را غنمیت شمارند و آن را صرف علم آموزی و تحصیل دانش کنند و البته در کنارآن از ابعاد دیگر زندگی غافل نباشند. ایشان فرمودند دانشجو باید خود را در مرکز جهان ببیند و دانشگاه را جبهه ی نبرد بداند تا خواب و خستگی اورا از تلاش در مسیر آرمانها بازندارد محور دوم: آقای دکتر فیاض در این محور به تفصیل عصر شناسی و زمانه شناسی پرداختند و فرمودند روح هر زمانه امام معصوم هست کسی که مسیطر برزمان و عالم ماده هست درادامه به بررسی تحولات تمدنی در جهان پرداختند و فرمودند جهان اکنون صحنه ی نبرد دو جریان برزگ تمدنی غرب و اسلام هست که مشخصه بارز آن ها سودای عالم گیرشدنشان هست واکنون بزرگترین و ارزشمند ترین سلاح برای غلبه بر دیگری، سلاح حکمت و دانش هست و در این نبرد پیروز نهایی کسی است که در این زمینه پیشرو باشد ایشان بابیان اینکه دین اسلام ومنابع آن قرآن و روایات چشمه های جاری حکمت و حقیقت هستند بیان کردند تمدن اسلامی با این پشتوانه ،فطرت های زنده را درسراسر جهان به سوی خویش میکشاند و پیروزی نهایی و آینده از آن اسلام هست در حالی که موطن فراگیر شدن آن،انقلاب اسلامی ایران هست بنابرین ایران از محورهای اصلی این جنگ تمدنی است. درادامه فرمودند این برهه از زمان که در آن قرارداریم بسیار مهم و سرنوشت سازاست و به تبع آن وظیفه وتکلیف سنگینی در این نبرد بر دوش ما است. آقای دکتر فیاض در آخر با ترسیم جامعه دوران ظهور و عصر مهدویت و ویژگی های دوران حکومت امام معصوم بر جهان در عصر رجعت به سخنان خود پایان دادند در محورسوم ایشان به پاسخگویی به سوالات دانشجویان پرداختند.