بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام قصد دارد دوره فشرده آمورشی کلیپ ساز برگزار کند

دوستان جهت ثبت نام اولیه نام و نام خانوادگی خود را حد اکثر تا شنبه 11 خرداد ماه به شماره 09192132613  ارسال فرمایید همچنین زمان برگزاری دوره در خرداد ماه می باشد