بسیچ دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به منظور بررسی مواضع و عملکرد جبهه پایداری و سازوکار این جبهه برای انتخاب نامزد مورد حمایت این جبهه، اقدام به برگزاری جلسه ای با حضور دکتر امیرحسین قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی جبهه پایداری مینماید. این جلسه ساعت 21:30 سه شنبه 3/7 در سالن شهید مطهری دانشگاه برگزار گردد.