این روزها، در گرماگرم رقابت انتخاباتی برای تصاحب صندلی ریاست جمهوری،  برخی از کاندیداها از بس شوق خدمت! دارند، حاضرند برای به دست آوردن موقعیتِ خدمت به مردم، اهداف و آرمان‌های اسلام و انقلاب را که همین مردم، در راهش عزیزترین کسانشان را فداکرده‌اند، زیر پا بگذارند. همان آرمان‌هایی که باعث شده است در طول این سی و چند سال، با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کنند، اما دست از پشتیبانی از انقلاب برندارند.

بر کسی پوشیده نیست که مردم، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند، و کم نیستند پدرانی که هر روز شرمنده همسر و فرزندانشان به خانه برمی‌گردند. اما همین مردم، بر خلاف تصور این آقایان، همواره نشان داده‌اند که در این راه، پذیرای تمام سختی‌ها هستند.

«چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود، بر طبقه مستضعف فشار می‌آورد؛ ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دُوَل دنیای امروز و پایه‌ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده‌اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می‌کنند.» (صحیفه امام، ج21، ص 327)

در سخنان انتخاباتی این کاندیداها، دیده می‌شود که با سوء استفاده از مشکلات معیشتی مردم، می‌خواهند بگویند که دیگر این آرمان‌گرایی‌ها جواب نمی‌دهد و باید عاقلانه! و با اعتدال عمل نمود. می‌خواهند بگویند که دیگر راه مقاومت مشکل‌آفرین شده است و باید شیوه‌های دیگری اتخاذ شود. غافل از این ما هیچ وقت از این ضربه نخورده‌ایم که با مقاومت عمل کرده‌ایم؛ بلکه هر جایی که از نگاه اسلام، دور شده‌ایم و خواسته‌ایم به خاطر دنیا از خواست خدا بگذریم، بدبختی و نکبت ما را فرا گرفته است.

البته، این‌ها تقصیری ندارند! زیرا تنها کسانی می‌توانند این مسائل را خوب درک کنند که طعم فقر را خودشان چشیده باشند. کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند نه تنها خودشان طعم فقر را نچشیده‌اند، بلکه امروز هم با تمسخر، ساده‌زیستی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند و می‌گویند این چیزها مهم نیست.

«در هر حال، مردم با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها را شناسایى کرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینى- سیاسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمایند. مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى [کاندیداهایی] رأى دهند که متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه‌جو، اسلام پاک‌طینتان عارف، و در یک کلمه، مدافع «اسلام ناب محمدى»- صلى‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلم- باشند. و افرادى را که طرفدار اسلام سرمایه‌دارى، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بى‏درد، اسلام منافقین، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان، و در یک کلمه، اسلام امریکایى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمایند.» (صحیفه امام، ج‏21، ص، 11)

البته، مشکلاتی که از سوء مدیریت‌ها ناشی می‌شود، برای مردم غیر قابل تحمل است. یعنی قرار نیست به بهانه‌ی آرمان‌گرایی، مشکلات و مسائل مردم را حل نکنیم، بلکه رفع محرومیت از مردم، خود از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.