دومین ویژه نامه انتخاباتی ماهنامه فرهنگی- سیاسی حیات با عنوان فتح منتشر شد. هدف ما دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای متعالی آن و حراست از مرزهای آن دربرابر انحرافات احتمالی افراد می باشد و در این مسیر از موضعگیری له یاعلیه کاندیداها ابایی نداریم.

با توجه به وضعیت تحریم ها و لزوم اقتصاد مقاومتی ما این نشریه را چاپ نمی کنیم! به صورت رایگان برای شما ایمیل می کنیم و شما هم آن را برای سایر دوستان ایمیل کنید. باشد که قدمی برداشته باشیم برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای آن در شرایط پر پیچ و خم انتخابات. شما می توانید این نشریه را به صورت محدود و کم هزینه در مسجد، پایگاه، کانون فرهنگی و یا هر سنگر دیگری که دارید منتشر کنید و به دست دوستان همسنگر برسانید.

LOGO-FATH2

 

 

دریافت فایل PDF

 

در این شماره می خوانید :

  1. دوست داریم هاشمی و هاشمی ها دوست داشتنی بمانند
  2. دشمن و ضد انقلاب از شما زخم دیده اند
  3. همه آنهایی که تمکین نکردند
  4. وقتی همه باید تمکین کنند
  5. یک رقابت درون گفتمانی
  6. جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی

مشتاقانه منتظر تحلیل های برخاسته از دغدغه انقلابی شما می باشیم:

hayatmag.isu@gmail.com