دانشگاه هویزه دانشگاه مقاومت

زائر عزیز، خوش آمدید​

سرزمین هایی چون شلمچه، فکه، طلاییه و دهلاویه که جای پای بندگان خوب خداست و قدمگاه انسان های از جان گذشته و فداکار، همچون نشانه هایی آشکار برجا خواهد ماند تا نسلها بیایند و از رهگذر سفر به این سرزمین ها، توشه ای برچینند برای حیات خود. پس عجیب نیست وقتی که می بینی هر سال صدها هزار جوان نسل امروز، آنها که چه بسا پس از پایان جنگ متولد شده اند، کوله بار سفر برمی بندند و در بهترین ایام سال تعطیلات نوروز قدم در این اماکن ماندگار می گذارند و چند روزی در حال و هوای روزهای جنگ، دل به سرگذشت مردان و زنانی می سپارند که با جان خود در مقابل دشمن ایستادند.

به هویزه قدم بگذار

در 27 دی ماه 59 شهر هویزه به اشغال ارتش دشمن درآمد. عراق پس از اشغال هویزه شهر را به کلی ویران کرد. ستاد تبلیغات جنگ صدام با اعزام خبرنگاران و تصویربرداران متعدد به منطقه فتوحات نبرد هویزه را به رخ جهان می کشیـد.

   در این عملیات جمعی از نیروهای لشکر 16 زرهی قزوین و عده ای از دانشجویان پیرو خط امام و پاسداران به فرماندهی حسین علم الهدی تا آخرین نفس پایداری کردند و سرانجام د نهایت مظلومیت به شهادت رسیدند.

IMG10374757