📌 معاونت پژوهشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات با همکاری واحد بین‌الملل بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌کند:

آمریکا و رستاخیز دانشگاه
بایسته‌های فرهنگی-ارتباطی مواجهه با خیزش دانشگاه‌های آمریکا در دفاع از غزه

🔹با حضور:
دکتر فؤاد ایزدی (دانشیار گروه مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران)

⏰ زمان: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، ساعت ۱۰
🔻 مکان: سالن ۱ امور کلاس‌ها، کلاس ۱۱۶

🌐 پیوند حضور مجازی:
https://vc.isu.ac.ir/ch/research-ccf
___________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)